برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Subject matter experts

Subject matter experts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
متخصصین فن، کارشناسان فن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Subject matter experts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )