برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

String theory

String theory را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
نظریه‌ی ریسمان (String Theory) یعنی به‌جای چهار نیروی بنیادی مستقل، یعنی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی الکترومغناطیس و نیروی گرانشی، یک نظریه واحد به‌وجود آمده است که همه‌ی آن‌هارا در بر می‌گیرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی String theory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )