برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1707 100 1
شبکه مترجمین ایران

Strength of a sampling plan

معنی Strength of a sampling plan در دیکشنری تخصصی

Strength of a sampling plan
[زمین شناسی] قدرت طرح نمونهگیری
[آمار] قوّت طرح نمونه گیری

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Strength of a sampling plan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )