برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1395 100 1

Stock Dividends

معنی Stock Dividends در دیکشنری تخصصی

Stock Dividends
[حسابداری] سود سهمی
[حسابداری] سود سهمی قابل توزیع

Stock Dividends را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Stock Dividends مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )