برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1372 100 1

Stock Dividends To Be Distitrible

معنی Stock Dividends To Be Distitrible در دیکشنری تخصصی

Stock Dividends To Be Distitrible
[حسابداری] سود سهمی قابل توزیع

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Stock Dividends To Be Distitrible مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )