برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1390 100 1

Stock | stocks | stocks

معنی Stock | stocks | stocks در دیکشنری تخصصی

Stock | stocks | stocks
[زمین شناسی] خردژرفسنگ ، استوک - پلوتون با شکلی بی قاعده که برونزدگی سطحی آن کمتر از 100 کیلومتر مربع (40 مایل مربع) باشد. استوک ممکن است با باتولیت همراه باشد یا بخش بالای باتولیتی نیمه فرسوده تشکیل دهد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Stock | stocks | stocks مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )