برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Staying in for a window

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گل
بی حرکت ماندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Staying in for a window مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )