برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Stay - on - one's - toes
شبکه مترجمین ایران

Stay on one's toes

Stay on one's toes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
آماده بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Stay on one's toes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )