برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Stared

Stared را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ali kian
نگاه می کردند، نظاره می کردند
التن قاسمپور
To look at someone or some thing carefully and don't take the look yp
التن قاسمپور
To look at someone or some thing carefully and don't take the look yp
nstrn
خیره شدن
nstrn
خیره شدن به چیزی یا کسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Stared مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران