برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

Stalactite

/ˈstæləktaɪt/ /ˈstæləktaɪt/

معنی: گلفهشنگ
معانی دیگر: چکنده گلفهشنگ، استالاکتیت، چکنده سنگ (در برابر، گلفهشنگ یا چکیده سنگ stalagmite)

بررسی کلمه Stalactite

اسم ( noun )
مشتقات: stalactitic (adj.)
• : تعریف: a tapering rock formation that hangs from the roof of a cave and that is built up from minerals in dripping water.

واژه Stalactite در جمله های نمونه

1. Jewel-tipped stalactites hung from the cavern roof, aglow like many little lamps.
[ترجمه ترگمان]stalactites از سقف غار آویخته شده بودند و چون چند چراغ کوچک می‌درخشیدند
[ترجمه گوگل]استالاکتیت هایی که از نوک انگشتان دست برداشته شده اند از سقف کوبه خالی است، مانند بسیاری از لامپ های کوچک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I wanted to sculpt the stalactites but we could not find the sculptors.
[ترجمه ترگمان]می‌خواستم the را درست کنم، اما نتونستیم the پیدا کنیم
[ترجمه گوگل]من می خواستم stalactites را مجسم کنم اما ما مجسمه سازان را پیدا نکردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Icicles the size of stalactites hung from the eaves of wayside stations.
[ترجمه ترگمان]icicles به اندازه of از ناودان of کنار جاده آویزان بود
[ترجمه گوگل]Icicles اندازه از stalactites آویزان از مارشال ایستگاه راه راه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. And sometimes columns are formed when stalactites and stalagmites meet and join together.
[ترجمه ترگمان]و گاهی ستون‌ها زمانی ش ...

مترادف Stalactite

گلفهشنگ (اسم)
stalactite

معنی Stalactite در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] استالاگتیت ، چکنده - تشکیلات آهکی که به طور عمودی از سقف غار به پائین آویزان باشند. - (آتشفشان شناسی)؛ شکل مخروطی از گدازه که از سقف یا دیوارهای تونل گدازه ای یا سایر حفرات آویزان است و توسط چکیدن گدازه سیال حاصل می آید. معمولاً 30-15 سانتیمتر طول دارد. - مقایسه شود با: stalagmite [volc] (استالاگمیت [آتشفشان شناسی]). - - (غارشناسی)؛ غارسنگ مخروطی یا استوانه ای که از سقف غار آویزان می شود. این غار سنگ از قطرات آب نهشته می شود و معمولاً از جنس کلسیت است اما می تواند از کانی های دیگر نیز حاصل شده باشد. Stalagmite [speleo] را نیز ببینید. - تقریبا مترادف: tubular stalactite. - ریشه کلمه: یونانی به معنی قطره قطره چکیدن است. این اصطلاح را نخستین بار وورم در سال 1642 بکار برد.
[کوه نوردی] چکنده
[آب و خاک] استالاکتیت
[آمار] نمودار چکنده
[زمین شناسی] غارچکه لوله ای - استالاکتیت لوله ای: یک استالاکتیت نازک توخالی که دارای قطر یک قطره آب است. - مترادف: استالاکتیت نی گون. نی سودا.

معنی کلمه Stalactite به انگلیسی

stalactite
• icicle-shaped mineral deposit hanging from the roof of a cavern
• a stalactite is a piece of rock which looks like a large icicle and which hangs down from the roof of a cave. it is formed by the dripping of water containing lime.
stalactite cave
• cave in which there are stalagmites and stalactites, cave in which there are interesting chalk figures

Stalactite را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر نوری
قندیل
ebi
قندیل آهکی چِکَنده ، قندیل آهکی سقفی ، قندیل آهکی سقف‌آویز

سنگ آهکی چکنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی stalactite

کلمه : stalactite
املای فارسی : ستلکتیت
اشتباه تایپی : سفشمشزفهفث
عکس stalactite : در گوگل

آیا معنی Stalactite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )