برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Specific Lines of business

Specific Lines of business را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
برخی کسب و کارهای ویژه/ بخصوص

Lines of business: countable noun
Your line of business or work is the kind of work that you do.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Specific Lines of business مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )