برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Soraya

Soraya را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hosna
این واژہ یک اسم دختر یا زن ھستش کہ بیشتر در کشور ایران معروف ھست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Soraya مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )