برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Software intensive system

Software intensive system را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
سیستم نرم افزاربر : برای کارهایش خیلی به نرم افزار وابسته است. سیستمی که از نرم افزار بسیار استفاده می کند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Software intensive system مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )