برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Social Loafing

Social Loafing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
طفره روی اجتماعی
زینب زرمسلک
طفره رفتن اجتماعی
Ely
نقصان پذیری گروه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Social Loafing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )