برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1405 100 1

So long as

/ˈsoʊˈlɒŋæz/ /səʊlɒŋæz/

معنی: مادامی که، تا وقتی که

واژه So long as در جمله های نمونه

1. Man errs so long as he strives.
[ترجمه ترگمان]انسان تا آن اندازه که بخواهد خود را فریب می‌دهد
[ترجمه گوگل]انسان تا زمانی که تلاش می کند، اشتباه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. so long as you are young.
[ترجمه ترگمان]تا زمانی که تو جوونی
[ترجمه گوگل]تا زمانی که جوان هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can go to Hongkong with us so long as you finish your assignment before Friday.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید تا زمانی که کار خود را قبل از جمعه به پایان برسانید، با ما به Hongkong بروید
[ترجمه گوگل]شما می توانید تا زمانی که انتصاب خود را قبل از جمعه انجام می دهید با ما به هنگ کنگ بروید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It does not matter how slowly you go so long as you do not stop.
[ترجمه ترگمان]مهم نیست که چقدر آهسته می‌توانی بروی
[ترجمه گوگل]فرقی نداره چقدر آروم میری تا وقتی که نایستادهای
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف So long as

مادامی که (حرف ربط)
while , so long as
تا وقتی که (حرف ربط)
till , so long as

معنی So long as در دیکشنری تخصصی

so long as
[ریاضیات] مادامی که، به شرطی که

معنی کلمه So long as به انگلیسی

so long as
• while -; with the condition that -

So long as را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
برابر با as long as
مادامی که، به شرطی که، تا وقتی که، تا زمانی که!
امین
مادامی که،تا وقتی که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی so long as
کلمه : so long as
املای فارسی : سو‌ لنگ از
اشتباه تایپی : سخ مخدل شس
عکس so long as : در گوگل

آیا معنی So long as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )