برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1474 100 1

Sloth

/sloʊθ/ /sləʊθ/

معنی: سستی، تنبلی، بی کاری، کاهلی، تنبل بودن
معانی دیگر: تن پروری، (نادر) تاخیر، کندی

بررسی کلمه Sloth

اسم ( noun )
(1) تعریف: dislike of work or exercise; laziness.
مترادف: idleness, indolence, laziness, otiosity, shiftlessness, sluggishness
متضاد: industriousness, industry

(2) تعریف: any of several tropical American mammals that have long-clawed toes, move very slowly, and live in trees.

واژه Sloth در جمله های نمونه

1. Sloth turneth the edge of wit.
[ترجمه ترگمان]غذا تنبل، لبه تیز هوش
[ترجمه گوگل]لاغر لبه آهسته می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sloth is the key of [to] poverty.
[ترجمه ترگمان]Sloth کلید [ برای ] فقر است
[ترجمه گوگل]شرمساری کلید فقر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sloth, like rust, consumes faster than labor wears.
[ترجمه ترگمان]Sloth، مانند زنگ آهن، سریع‌تر از نیروی کار مصرف می‌کند
[ترجمه گوگل]لبخند، مانند زنگ، سریعتر از کار میپردازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sloth turns the edge of wit.
[ترجمه ترگمان]غذا تنبل، لبه تیز هوش را بر می‌گرداند
[ترجمه گوگل]شلاق زدن لبه عقل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The report criticizes the government's sloth in tackling environmental problems.
...

مترادف Sloth

سستی (اسم)
abulia , weakness , laxity , indolence , frailty , asthenia , acedia , lassitude , laxation , relaxation , debility , impuissance , atony , inactivity , droop , feeble-mindedness , flaccidity , phlegm , sloth , limpness , slothfulness
تنبلی (اسم)
indolence , laches , inaction , sloth
بی کاری (اسم)
vacation , inaction , sloth , unemployment
کاهلی (اسم)
sloth
تنبل بودن (اسم)
sloth

معنی عبارات مرتبط با Sloth به فارسی

(جانور شناسی) تنبل خرس (melursus ursinus - بومی هند)

معنی کلمه Sloth به انگلیسی

sloth
• laziness, aversion to work or strenuous activity; slow-moving tree-dwelling mammal native to south and central america
• sloth is laziness; a literary word.
• a sloth is an animal that is found mainly in central and south america. they live in trees and move very slowly.

Sloth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Xeinab
a mammal that moves slowly and lives in trees
محمدرضا قریشی
تنبل (پستاندار بومی جنگل های آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی)
التن قاسمپور
پستانداری که بر روی درختان زندگی میکنند و از محصولات یا برگ همان درختان تغذیه میکنند،سستی،تنبلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sloth
کلمه : sloth
املای فارسی : سلته
اشتباه تایپی : سمخفا
عکس sloth : در گوگل

آیا معنی Sloth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران