برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1445 100 1

Slot | and | wedge | bolt

معنی Slot | and | wedge | bolt در دیکشنری تخصصی

Slot | and | wedge | bolt
[زمین شناسی] پیچ سنگ شکاف وگوه - درانتهای این نوع پیچ سنگ ها شکافی ایجادشده است که گوه ای در داخل آن قرار دارد.پس از آنکه پیچ سنگ در داخل چال قرار گرفت،با پتک بادی به آن می کوبند که درنتیجه گوه در داخل شکاف فرو می رود وآن را از هم باز می کند وقسمت های باز شده به جدار چال می چسبد ومیله در داخل چال محکم می شود.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Slot | and | wedge | bolt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران