برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1471 100 1

Slops

/slɒps/ /slɒps/

روپوش گشاد، (قدیمی) شلوار گشاد، لباس و ملافه ی ملوانان، اب چرک، گنداب، خوراک ابکی، ابگوشت پرازاب، اب زیپو، نوشابه سبک

واژه Slops در جمله های نمونه

1. he was getting tired of eating prison slops
از خوردن آب زیپوهای زندان خسته شده بود.

2. We feed the slops to the pigs.
[ترجمه ترگمان]به ظرف غذای خوک‌ها غذا می دیم
[ترجمه گوگل]ما اسلپ ها را به خوک ها می خوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He tipped the slops out of the pail.
[ترجمه ترگمان]بعد سطل آب را از داخل طشت بیرون آورد
[ترجمه گوگل]او از انجماد خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She emptied the slops into the gutter.
[ترجمه ترگمان]آب دهانش را خالی کرد
[ترجمه گوگل]او خلال ها را به چاله افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The slops she threw down sprinkled me all over.
[ترجمه ترگمان]ظرف غذایی که او به من داد همه چیز را برایم ریخت
[ترجمه گوگل]او می اندیشد که همه چیز به من خیره شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Slops در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] موادغیراستاندارد ، موادنامرغوب
[مهندسی گاز] گازوئیل نامرغوب
[مهندسی گاز] موادزائدسبک

معنی کلمه Slops به انگلیسی

slops
• food waste use as animal feed, swill; human excrement; mash which remains after distilling alcohol; cheap clothing

Slops را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slops
کلمه : slops
املای فارسی : سلپس
اشتباه تایپی : سمخحس
عکس slops : در گوگل

آیا معنی Slops مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران