برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Slip away

Slip away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهره رحیمی
depart without saying goodbye; leave quietly or surreptitiously.
Phrasal verb of slip
Borzou
دزدکی رفتن
در مورد زمان یعنی زودگذر
راضیه
از دست رفتن

Her faith has been sliped away
اعتقادش از دست رفته است.
شبنم
جیم شدن
کورش
ترک کردن
mohamadda333
در رفتن فرار کردن
for example they wanted to slay me but i slipped awsy
or
cops were stalking me but i slipped away(scramed)g
English User
1به فنا رفتن، از دست رفتن،(فرصت و قدرت و...)سوختن
Their grandmother slipped away in her sleep last night.
His chance at the medal slipped away as his Olympic teammate took the gold
2سریع گذشتن و تمام شدن
My wife was asleep and I couldn’t stop thinking and wondering about how quickly the years had slipped away.
3جیم شدن
He slipped away while we were all sleeping.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Slip away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )