برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1400 100 1

Slider bar

معنی Slider bar در دیکشنری تخصصی

Slider bar
[نساجی] تیغه اره کشوئی لامل

Slider bar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارا
نوار کشویی، نوار لغزنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Slider bar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )