برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1705 100 1
شبکه مترجمین ایران

Slide | slides | slides

معنی Slide | slides | slides در دیکشنری تخصصی

Slide | slides | slides
[زمین شناسی] لغزش - لغزش ها حرکاتی هستند که تغییر شکل محسوس در آنها به صورت برش محض می باشد و توده در امتداد یک سطح شکست یا در یک زون برشی قابل تشخیص می لغزد. لغزش ها ممکن است در همه مواد زمین اتفاق افتند. مشخصه حرکت توده و شکل سطح گسیختگی برای طبقه بندی انواع لغزش استفاده می شوند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Slide | slides | slides مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )