برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1398 100 1

Slalom

/sˈlɑːləm/ /ˈslɑːləm/

معنی: مسابقه سرعت اسکی بازی
معانی دیگر: اسلالم (مسابقه ی سرعت اسکی در مسیر پرپیچ و خم)

بررسی کلمه Slalom

اسم ( noun )
• : تعریف: a downhill ski race back and forth around poles or gates marking the course.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: slaloms, slaloming, slalomed
• : تعریف: to ski in or as though in a slalom.

واژه Slalom در جمله های نمونه

1. If you don't and slalom continues to be so poorly attended it risks becoming a has-been sport.
[ترجمه ترگمان]اگر ورزش نکنید و اسلالوم به قدری ضعیف باشد که به ورزش تبدیل نمی‌شود
[ترجمه گوگل]اگر شما نمیتوانید و اسلالوم همچنان به شدت درگیر آن هستید، خطر ابتلا به یک ورزش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At this rate the revival of the slalom is going to be a short one.
[ترجمه ترگمان]در این نرخ، احیای اسلالوم بزرگ خواهد بود
[ترجمه گوگل]با این میزان احیای اسلالوم کوتاه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But until she improves her ability in slalom and giant slalom, she lacks the versatility to take the big prize.
[ترجمه ترگمان]اما تا زمانی که او توان خود را در اسلالوم و اسلالوم بزرگ بهبود بخشد، قابلیت تطبیق پذیری برای گرفتن جایزه بزرگ را ندارد
[ترجمه گوگل]اما تا زمانی که توانایی او در اسلالوم و اسلالوم غول پیکر را بهبود بخشد، او به تنهایی توانایی جبران جایزه بزرگ را ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There is also an international canoe slalom course and water ski lagoon with cable ski tow.
...

مترادف Slalom

مسابقه سرعت اسکی بازی (اسم)
slalom

معنی کلمه Slalom به انگلیسی

slalom
• downhill ski race on a zig-zag course; act of skiing in a zig-zag course
• a slalom is a race, on skis or in canoes, in which the competitors have to avoid a series of obstacles in a very twisting, difficult course.

Slalom را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
در اسکی: مارپیچ کوچک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slalom
کلمه : slalom
املای فارسی : سللم
اشتباه تایپی : سمشمخئ
عکس slalom : در گوگل

آیا معنی Slalom مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )