برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1391 100 1

Skimmed milk

/ˈskɪmdˈmɪlk/ /skɪmdmɪlk/

معنی: شیر خامه گرفته، شیر خامه گرفته ورقیق
معانی دیگر: milk skim : شیرخامه گرفته ورقیق

واژه Skimmed milk در جمله های نمونه

1. Four or more whole milk, semi-skimmed milk or skimmed milk for students.
[ترجمه ترگمان]چهار یا بیشتر شیر، شیر خوار، یا شیر خوار برای دانش آموزان
[ترجمه گوگل]چهار شیر یا شیر کامل، شیر نیمه خالص یا شیر خامه ای برای دانش آموزان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You can also buy skimmed milk in powdered form.
[ترجمه ترگمان]همچنین می‌توانید آن شیر را به صورت پودر زده بخرید
[ترجمه گوگل]شما همچنین می توانید شیر خامه ای را در شکل پودر خریداری کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Add to marge mixture with skimmed milk and beat.
[ترجمه ترگمان]به مخلوط marge با شیر عاری از شیر اضافه کنید و کتکش بزنید
[ترجمه گوگل]اضافه کردن به مخلوط کردن با شیر نابجا و ضرب و شتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You must have half a pint of skimmed milk each day.
[ترجمه ترگمان]هر روز باید نیم لیتر شیر داشته باشی
[ترجمه گوگل]شما باید هر روز نصف پینت شیر ​​نابجا داشته باشید
[ترجمه شما] ...

مترادف Skimmed milk

شیر خامه گرفته (اسم)
skim , skimmed milk
شیر خامه گرفته ورقیق (اسم)
skimmed milk , skim milk

معنی کلمه Skimmed milk به انگلیسی

skimmed milk
• milk that has had most of its fat removed, milk that is low in fat
• skimmed milk is milk from which the cream has been removed.

Skimmed milk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ali
شیر بی‌چربی
ن م
شیر بدون چربی یا fat free milk
انواع دیگر شیر عبارتند از :
Whole milk یا شیر کامل یا پرچرب
2% milk یا شیر دو درصد چربی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی skimmed milk
کلمه : skimmed milk
املای فارسی : سکیممد میلک
اشتباه تایپی : سنهئئثی ئهمن
عکس skimmed milk : در گوگل

آیا معنی Skimmed milk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )