برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Side Chick

Side Chick را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح عامیانه) معشوقه دوم، معشوقه فرعی، دوست دختر ثانویه، معشوقه جانبی!
به دختری گفته میشود که معشوقه یا دوست دختر مردی است که همسر یا معشوقه اصلی (Main Chick) دارد.
Hizan
هوو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Side Chick مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )