برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1413 100 1

SiC

/ˈsɪk/ /sɪk/

معنی: چنین
معانی دیگر: (لاتین - میان آکولاد قرار می گیرد: [sic]) چنین، اینچنین، همینطور (برای نشان دادن اینکه اشتباه جمله یا واژه ی نقل قول شده از ناقل نیست)، (اسکاتلند) رجوع شود به: such، (سگ را) تشویق به حمله کردن، کیش کردن، such : چنین، vt : جستجوکردن، علامت چاپی بمعنی عمدا چنین نوشته شده

بررسی کلمه SiC

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: sicks, sics, siccing, sicking, sicced, sicked
(1) تعریف: to urge (a dog) to attack or set upon another animal or person.

(2) تعریف: to attack (used esp. as a command to a dog to pursue prey, ward off an intruder, or the like).
قید ( adverb )
• : تعریف: thus; so (used parenthetically when citing a quotation in a written text to indicate that an apparently incorrect usage or misprint has been faithfully copied from the original and is not an error on the part of the present writer).

واژه SiC در جمله های نمونه

1. Now, almost sic years after presentation, this patient is alive and well with no signs of recurrence.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر، تقریبا ۱۰۰ سال بعد از ارائه، این بیمار زنده و بدون هیچ نشانه‌ای از عود است
[ترجمه گوگل]در حال حاضر، تقریبا سالهای پس از ارائه، این بیمار زنده و با هیچ علامتی از عود نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some are even retraining in ba sic family practice, the medical field most exalted under managed care.
[ترجمه ترگمان]برخی از آن‌ها حتی در حرفه خانوادگی ba، که حوزه پزشکی تحت مراقبت مدیریت‌شده درجه بالایی برخوردار است، قرار دارند
[ترجمه گوگل]بعضی از آنها حتی آموزش خانواده را نیز بازآموزی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Frustration and clausula rebus sic stantibus are both important doctrines existing separately in the contract laws of civil law countries and common law countries.
[ترجمه ترگمان]Frustration و clausula rebus هر دو از اصول مهمی هستند که به طور جداگانه در قوانین قرارداد کشورهای حقوق مدنی و کشورهای در قانون مشترک وجود دارد
[ترجمه گوگل]سرخوردگی و سلوک روبوس سیک استانیبوس، هر دو آموزه های مهمی هستند که به طور جداگانه در قوانین قرارداد کشورهای قانون مدنی و کشورهای قانون مشترک وجود دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف SiC

چنین (قید)
so , thus , likewise , such , sic

معنی عبارات مرتبط با SiC به فارسی

(لاتین) و قس علیهذا، همینطور تا آخر (کتاب یا مقاله)، وقس علیهذا
(لاتین) بدینگونه افتخارات دنیوی می گذرند

معنی SiC در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] silicon carbide-کاربید سیلیسیم ماده نیمرسانای مورد استفاده در ساخت دیودهای نور گسیل که نور آبی تولید می کند.

معنی کلمه SiC به انگلیسی

sic
• attack, set upon (often used as a command to a dog); encourage or incite to attack
• intentionally written in this manner (used to indicate that a word or phrase has been reprinted in its original form)
• attack! (command given to a dog)
• you write sic in brackets after a word or expression to show that it really was spelt or written in the way that you have spelt or written it, even though it is, or seems to be, incorrect.
sic him !
• bite him!, attack him! (command for a dog)

SiC را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
اگر در پرانتز باشد، یعنی (به نظر نادرست)، به نظر غلط، ظاهرا اشتباه. مربوط به مواقعی است که نویسنده یا گوینده در حال نقل قول است ولی نمی خواهد کلماتِ فردی که نقلِ قولش را می کند، تغییر دهد. Seem In Correct =sic
علی
احتراماً توضیح آقای میلاد علی‌پور مغلوط است. Sic مخفف عبارت seems incorrect نیست، بلکه مخفف عبارت لاتین "sic erat scriptum" است به معنای "چنین نوشته شده است". توضیح ارائه شده از سوی خود آبادیس درست و بسنده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sic
کلمه : sic
املای فارسی : سیک
اشتباه تایپی : سهز
عکس sic : در گوگل

آیا معنی SiC مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )