برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1601 100 1
شبکه مترجمین ایران

Shrinkage crack | shrinkage cracks | shrinkage cracks

معنی Shrinkage crack | shrinkage cracks | shrinkage cracks در دیکشنری تخصصی

Shrinkage crack | shrinkage cracks | shrinkage cracks
[زمین شناسی] نقش ترک های گلی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Shrinkage crack | shrinkage cracks | shrinkage cracks مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )