برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Show something's age

Show something's age را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
سن( زوال و فرسودگی) چیزی را نشان دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Show something's age مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )