برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Show good faith

Show good faith را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunflower
To do something that displays or demonstrates that one has good or sincere intentions

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Show good faith مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )