برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

Shots

معنی Shots در دیکشنری تخصصی

[سینما] تصویرهای سینمایی
[سینما] نماهای هماهنگ - انطباق شاتها
[سینما] تصویر دوتایی از روی شانه

Shots را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه
تزریق
Farhood
rabies shots
تزریق واکسن هاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Shots مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )