برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1714 100 1
شبکه مترجمین ایران

Shot By Shot Script

معنی Shot By Shot Script در دیکشنری تخصصی

Shot By Shot Script
[سینما] فیلمنامه نما به نما

Shot By Shot Script را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Shot By Shot Script مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )