برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1435 100 1

Shoe

/ˈʃuː/ /ʃuː/

معنی: کفش، نعل اسب، کفش پوشیدن، نعل زدن به، دارای کفش کردن
معانی دیگر: پاافزار، پوتین، پاچیله، لالک، کفش دار کردن، نعل کردن، (نوک یا بدنه ی چیزی را با فلز پوشاندن) فلزپوش کردن، روکش کردن، نیام فلزی زدن (به)، (مخفف) horse shoe، (مکانیک) کفشک، پاشنه، (ناودان) پاشنه ی آبریز

بررسی کلمه Shoe

اسم ( noun )
(1) تعریف: a protective outer covering for the human foot, usu. durable and made of leather, canvas, rubber, or a combination of these.

(2) تعریف: something that resembles a shoe in function or appearance, such as the apparatus on an automobile brake.

(3) تعریف: a horseshoe.

(4) تعریف: (pl.; informal) position, either favorable or unfavorable.

- I would love to be in your shoes.
[ترجمه ترگمان] خیلی دوست دارم که جای تو باشم
[ترجمه گوگل] من دوست دارم در کفش تو باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: shoes, shoeing, shod, shodden, shoed
مشتقات: shoeless (adj.)
• : تعریف: to dress in or fit with a shoe or shoes.

واژه Shoe در جمله های نمونه

1. shoe polish
واکس کفش

2. a shoe cushion
کفی نرم کفش

3. a shoe that is able to be repaired
کفشی که قابل تعمیر است

4. brake shoe
کفشک ترمز

5. the shoe is on the other foot
وضعیت معکوس شده است،وضع کاملا تغییر کرده است

6. a toeless shoe
کفش پنجه‌باز

7. food and shoe advertisements on the billboards along the road
آگهی‌های خوراک و کفش در چشم‌کش‌های کنار جاده

8. where the shoe pinches
محلی که کفش پا را می‌زند،(مجازی) منبع گرفتاری یا صدمه یا دردسر

9. a can of shoe polish
قوطی واکس

10. to sole a shoe
کفش را تخت انداختن

11. perforations made in a shoe upper for ornament or ventilation
سوراخ‌هایی که برای تزیین یا هوارسانی در رویه‌ی کفش ایجاد شده است

12. the arrow went threw his shoe and pierced his foot
پیکان از کفش او گذشت و پایش را سوراخ کرد.

13. his shoelace was too loose and his shoe fell off
بند کفش او خیلی شل بود و کفش از پایش درآمد.
...

مترادف Shoe

کفش (اسم)
brogan , brogue , footwear , shoe , sneakers , footgear
نعل اسب (اسم)
plate , shoe , horseshoe
کفش پوشیدن (اسم)
shoe
نعل زدن به (فعل)
shoe
دارای کفش کردن (فعل)
shoe

معنی عبارات مرتبط با Shoe به فارسی

کفش پاک کن، گلگیر
بند کفش
چرم کفش، کفش
پاشنه کش
کفشدوز
کفشدوزی
واکس کفش
قالب کفش
کفشک ترمز
(انگلیس) رجوع شود به: pump
(آمریکا) کفش کتانی، کفش تنیس، کفش ورزش
نوعی tap dance که با کفش بی صدا انجام می شود
کفش تنیس، کفش کتانی (sneaker هم می گویند)، تنیس
کفش ورزشی، کفش دو یا راهپیمایی

معنی Shoe در دیکشنری تخصصی

[سینما] کفشک
[نساجی] کفشک زیر پایه مضراب ماشین بافندگی - پایه دو شاخه جک چله
[نساجی] ترمز کفشکی
[نساجی] پارچه مورد مصرف برای تهیه کفش
[کوه نوردی] یخ شکن ریز داندانه.
[نفت] راهنمای کفشک
[نفت] کفشک حفاری
[نساجی] کفشک ترمز
[عمران و معماری] پاشنه پل - زیره پل
[نفت] پاشنه شناور
[نفت] پاشنه گاه جداره
[نفت] پاشنه ی جداره
[نفت] کفشک سیمان کاری
[نفت] کفشک استوانه ی مغزه گیر
[سینما] کفشک
[نفت] مته ی ساچ ...

معنی کلمه Shoe به انگلیسی

shoe
• protective covering for the foot; horseshoe; brake shoe, part of the brake system that presses on the brake drum to slow a vehicle
• equip with shoes; put on shoes; fit a horse with horseshoes
• shoes are objects worn on your feet, usually over socks or stockings. shoes cover most of your foot but not your ankle.
• to shoe a horse means to fix horseshoes onto its hooves.
• if you step into someone's shoes, or fill someone's shoe's, you take their place by doing the job that they were doing.
• see also shod.
shoe box
• cardboard box used to store a pair of shoes
shoe brush
• brush used for polishing shoes
shoe manufacturing concern
• factory that produces shoes
shoe mine
• mine used against individuals which explodes when stepped on
shoe polish
• soft material that is used to shine and polish shoes
shoe prints
• foot prints, trail left by walking in shoes
shoe shining
• shoe-polishing, shoe-brushing
shoe store
• store which sells shoes
shoe string
• short string used for tying shoes
shoe tree
• foot-shaped form of wood and metal that is placed in a shoe to help retain its shape when not being worn
brake shoe
• device that rubs against a wheel to slow or stop a moving vehicle
court shoe
• pump, low cut shoe
• court shoes are ladies' shoes that have high heels and are made of plain leather with no design.
odd shoe ...

Shoe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آسا
be in (someone's) shoes
جای کسی بودن، شریک بودن یک تجربه یا موقعیت خاص با کس دیگر
mohamadda333
کفش
نعل کردن
عباس
چخه به حیوانات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shoe
کلمه : shoe
املای فارسی : سه
اشتباه تایپی : ساخث
عکس shoe : در گوگل

آیا معنی Shoe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )