برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

Shakespeare

/ˈʃeɪkˌspir/ /ˈʃeɪkˌspir/

ویلیام شکسپیر (شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی)

واژه Shakespeare در جمله های نمونه

1. shakespeare is a more cerebal writer than moliere
شکسپیر نویسنده‌ی اندیشمندتری تا مولیر است.

2. shakespeare was the genius of that young poet
شکسپیر الهامگر آن شاعر جوان بود.

3. a concordance of shakespeare
فهرست واژه‌های (به کار رفته در آثار) شکسپیر

4. annotated texts of shakespeare are easier to understand
درک متون زیرنویس شده‌ی شکسپیر ساده‌تر است.

5. his presentation on shakespeare was interesting
سخنرانی او درباره‌ی شکسپیر جالب بود.

6. the plays of shakespeare
نمایشنامه‌های شکسپیر

7. he is always spouting shakespeare
همه‌اش درباره‌ی شکسپیر درفشانی می‌کند.

8. the complete life of william shakespeare
زندگینامه‌ی کامل ویلیام شکسپیر

9. they liked my talk on shakespeare
از سخنرانی من درباره‌ی شکسپیر خوششان آمد.

10. this play is attributed to shakespeare
این نمایشنامه منتسب به شکسپیر است.

11. a sequence of historical plays by shakespeare
یک زنجیره نمایش‌های تاریخی از شکسپیر

12. we are studying the plays of ...

معنی کلمه Shakespeare به انگلیسی

shakespeare
• william shakespeare (1564-1616), famous english poet and playwright
tales from shakespeare
• children's book written in 1807 by charles lamb together with his sister mary lamb
william shakespeare
• (1564-1616) famous english poet and playwright

Shakespeare را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پرنسا راد
ويليام شكسپير شاهنامه نويس

داستان نويس

مقاله نويس
Romina_ayta56
ويليـآم شكـــــسپــــــير شاهنامه نويس

داستـــان نـــــويس

مـقــــــــالــــه نويس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی shakespeare

کلمه : shakespeare
املای فارسی : شکسپیر
اشتباه تایپی : ساشنثسحثشقث
عکس shakespeare : در گوگل

آیا معنی Shakespeare مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )