برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

Settleable Solids

معنی Settleable Solids در دیکشنری تخصصی

Settleable Solids
[آب و خاک] مواد قابل ته نشینی
[زمین شناسی] مواد معلق ته نشین ناپذیر
[آب و خاک] مواد ته نشین ناشدنی

Settleable Solids را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Settleable Solids مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )