برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

Settle able solids

معنی Settle able solids در دیکشنری تخصصی

Settle able solids
[نساجی] ذارت ته نشین شونده - ذرات رسوب شونده

Settle able solids را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Settle able solids مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )