برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

Serious accident

معنی کلمه Serious accident به انگلیسی

serious accident
• accident in which much harm was caused to people or property

Serious accident را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Summer girl
A bad or dangerous accident

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Serious accident مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )