برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1712 100 1
شبکه مترجمین ایران

Self Determination

/ˈselfdəˌtərməˈneɪʃn̩/ /selfdɪˌtɜːmɪˈneɪʃn̩/

خودمختاری، خود سازمانی، تصمیم پیش خود، خود رایی

بررسی کلمه Self Determination

اسم ( noun )
مشتقات: self-determined (adj.), self-determining (adj.)
(1) تعریف: the freedom to make decisions for oneself without external pressure or influence.
مشابه: independence, liberty

(2) تعریف: the ability or freedom of a people to decide their own form of government.
مشابه: independence

- With autonomy came self-determination for this small nation that had long been dominated by foreign powers.
[ترجمه ترگمان] خودمختاری برای این ملت کوچک که مدت‌ها تحت سلطه نیروهای خارجی بود، خودمختاری وجود داشت
[ترجمه گوگل] با خودمختاری، برای این ملت کوچکی که مدتها تحت سلطه قدرت های خارجی بود، خودت تعیین شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی Self Determination در دیکشنری تخصصی

self determination
[حقوق] خودمختاری

معنی کلمه Self Determination به انگلیسی

self determination
• ability of a group of people to accomplish a desired task
• self-determination is the right of a country to be independent instead of being controlled by a foreign country, and to choose its own form of government.
• self-determination also refers to the power of individuals to make important decisions themselves without being influenced by others.
right to self determination
• right to choose one's own personal direction; right of a nation's citizens to choose their own government

Self Determination را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

rm
خودمختاری
راضیه موسوی خورشیدی
حق تعیین سرنوشت
فرزانه جمشیدی
خودشناسی
زهرا میرحسینی
Right to Self-Determination
حق تعیین سرونوشت
عباسی اهوازی
�خودمختاری� ، �خودگردانی یک ملت� ،�خودمختاری یک قوم �، �خودمختاری یک نڑاد� ، �خودمختاری مردمی با یک عقیده �

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی self determination

کلمه : self determination
املای فارسی : سلف دترمینتین
اشتباه تایپی : سثمب یثفثقئهدشفهخد
عکس self determination : در گوگل

آیا معنی Self Determination مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )