برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1473 100 1

Seldom

/ˈseldəm/ /ˈseldəm/

معنی: بندرت، ندرتا، بسیار کم، خیلی کم
معانی دیگر: به ندرت، گهگاه، کمتر

بررسی کلمه Seldom

قید ( adverb )
• : تعریف: rarely; infrequently; occasionally.
مترادف: infrequently, rarely
متضاد: often
مشابه: hardly, little, occasionally, scarcely, uncommonly

- Now that he is married, we seldom see him.
[ترجمه ترگمان] حالا که ازدواج‌کرده، به ندرت او را می‌بینیم
[ترجمه گوگل] اکنون که او ازدواج کرده، ما او را به ندرت می بینیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They don't subscribe to the newspaper because they seldom read it.
[ترجمه Rihana] آنها روزنامه را دنبال نمیکننند زیرا به ندرت آنرا میخوانند
|
[ترجمه شهان] انها روزنامه برایشان مهم نیست زیرا خیلی کم روزنامه میخوانن|
[ترجمه ترگمان] آن‌ها به این دلیل مشترک روزنامه نیستند که به ندرت آن را می‌خوانند
[ترجمه گوگل] آنها به روزنامه نپیوندند زیرا آنها به ندرت آن را می خوانند
[ترجمه شما] ...

واژه Seldom در جمله های نمونه

1. i seldom go there any more
دیگر به ندرت به آنجا می‌روم.

2. she seldom comes here
او به ندرت اینجا می‌آید.

3. those who gossip seldom consider the truth
آنانکه شایعه پراکنی می‌کنند کمتر به واقعیت توجه دارند.

4. where there is seldom heard a discouraging word
جایی که در آن حرف یاس آور به ندرت شنیده می‌شود

5. where there is seldom heard a discouraging word . . .
در جایی که کمتر حرف مایوس کننده شنیده می‌شود . . .

6. where justice reigns strife seldom enters
آنجا که عدالت حاکم است کشمکش به ندرت راه می یابد.

7. such love as his is seldom seen
عشقی مثل عشق او کمتر دیده می‌شود.

8. staying in bed until noon was a luxury that she could seldom enjoy
تا ظهر در بستر ماندن لذتی بود که به ندرت از آن متمتع می‌شد.

9. Friends are lost by calling often and calling seldom.
[ترجمه ترگمان]دوستان با تماس گرفتن و تماس گرفتن به ندرت از بین می‌روند
[ترجمه گوگل]دوستان با فراخوانی اغلب تماس می گیرند و به ندرت تماس می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Seldom

بندرت (قید)
sometimes , rarely , seldom
ندرتا (قید)
rarely , seldom , scarcely
بسیار کم (قید)
seldom
خیلی کم (قید)
seldom

معنی Seldom در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه Seldom به انگلیسی

seldom
• not often, infrequently, rarely
• if something seldom happens, it happens only occasionally.

Seldom را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
10 درصد وقت ها .
به انگلیسی به معنی:hardly ever و rarely می باشد
Tabasom..
به ندرت
Wolf monster
15 درصد مواقع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی seldom
کلمه : seldom
املای فارسی : سلدم
اشتباه تایپی : سثمیخئ
عکس seldom : در گوگل

آیا معنی Seldom مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران