برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Scant regard

Scant regard را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پوریا برزعلی
کم توجهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Scant regard مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )