برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1396 100 1

Scalpel

/ˈskælpəl/ /ˈskælpəl/

معنی: نیشتر، چاقوی کوچک جراحی، چاقوی کالبد شکافی، با چاقوی جراحی بریدن
معانی دیگر: (جراحی و کالبد شکافی) چاقوی جراحی، اسکالپل، پاره پاره کرد ن

بررسی کلمه Scalpel

اسم ( noun )
• : تعریف: a small, light knife with a thin sharp blade, used. esp. in surgical operations.

واژه Scalpel در جمله های نمونه

1. Done with a fine scalpel, this could give fine detail.
[ترجمه ترگمان]با یک چاقوی جراحی خوب، این می‌تواند جزئیات خوبی به شما بدهد
[ترجمه گوگل]با پوستی زیبا ساخته شده است، این می تواند جزئیات خوب را ارائه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He took a scalpel from the pocket of his jacket and slipped the plastic sheath off its sharp blade.
[ترجمه ترگمان]چاقوی جراحی را از جیب ژاکتش بیرون آورد و تیغه پلاستیکی را از تیغه تیزش کنار زد
[ترجمه گوگل]او را از جیب کت و شلوار خود از چاقوی پلاستیکی خارج کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There he was handed a smock and a scalpel and one of the new surgical stapling devices.
[ترجمه ترگمان]او یک روپوش و یک چاقوی جراحی و یکی از وسایل جراحی پایه را به دست گرفته بود
[ترجمه گوگل]او در آنجا یک اسکولپول و اسکالپل و یکی از دستگاههای جراحی پیچیده را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Despite all this wielding of scalpel and knife some issues remain resolutely fudged.
[ترجمه ترگمان]با وجود تمام این اعمال جراحی ...

مترادف Scalpel

نیشتر (اسم)
knife , harpoon , lancet , lancelet , scalpel
چاقوی کوچک جراحی (اسم)
scalpel
چاقوی کالبد شکافی (اسم)
scalpel
با چاقوی جراحی بریدن (فعل)
scalpel

معنی کلمه Scalpel به انگلیسی

scalpel
• small straight surgical knife
• a scalpel is a knife with a short, thin, sharp blade. scalpels are used by surgeons during operations.

Scalpel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
نام دیگر آن بيستوري یا تیغ بيستوري است.
(در زبان فرانسوی به تیغ جراحی یا همان اسکالپل، بيستوري Bisturi میگویند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scalpel
کلمه : scalpel
املای فارسی : سکلپل
اشتباه تایپی : سزشمحثم
عکس scalpel : در گوگل

آیا معنی Scalpel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )