برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

Salt and pepper


نمک و فلفل

بررسی کلمه Salt and pepper

صفت ( adjective )
• : تعریف: flecked black and white, as hair or cloth.

معنی Salt and pepper در دیکشنری تخصصی

Salt and pepper
[زمین شناسی] فلفل نمکی - به ماسه یا ماسه سنگی گویند که حاوی مخلوطی از ذرات تیره و روشن رنگ هستند، مانند گری واک شدیداً چرتی (کرانین 1948) یا ساب گری واک روشن تر و لکه لکه (پتی جان 1957). مثلاً ماسه سنگ کرتاسه جزیره بو در ایالت آلبرتا.

معنی کلمه Salt and pepper به انگلیسی

salt and pepper
• salt-and-pepper or pepper-and-salt is used to describe things such as cloth or hair that have small dark and white specks of colour.
salt and pepper shakers
• set of dispensers for salt and pepper (often made of ceramic or plastic)

Salt and pepper را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرداد
جو و گندمی
شیما
Salt and pepper hair
موی جو گندمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی salt and pepper

کلمه : Salt and pepper
املای فارسی : سالت اند پپپر
اشتباه تایپی : سشمف شدی حثححثق
عکس Salt and pepper : در گوگل

آیا معنی Salt and pepper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )