برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

SUGGEST THAT

SUGGEST THAT را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید مهدی موسوی مهر
حاکی از چیزی بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی SUGGEST THAT مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )