برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

SRP's

SRP's را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
Strategic Reference Points
نقاط مرجع استراتژیک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی SRP's مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )