برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1400 100 1

SCD

معنی SCD در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] source controlled drawing-طرح کنترل شده در مبدا تعریفی برای قطعه ی نیمرسانای نظامی که برای برنامه ،فروشنده یا مشتری خاصی تعیین شده است .

SCD را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی SCD مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )