running rampant

پیشنهاد کاربران

از کنترل خارج شدن
دیوونه بازی درآوردن
وقتی کسی میزنه به کله ش و رفتارش خارج از کنترل میشه
to run, develop, or grow out of control
سریع پخش شدن

سوال های مرتبط