rs 232 c


استاندارد صنعتى براى مخابره غیر همزمان داده سرى میان دستگاههاى ترمینالى مجموعه اى از استانداردها در ارتباطات داده که کاراکترهاى مکانیکى و الکتریکى مختلفى را براى رابط بین کامپیوترها کامپیوتر : ترمینالها و تلفیق و تفکیک کننده ها مشخص مى کند

تخصصی

[کامپیوتر] استاندارد صنعتی برای مخابره غیر همزمان داده سری میان دستگاههای ترمینالی، ارتباط داده که کاراکترهای میکانیکی والکتریکی مختلفی رابرای رابط بین کامپیوتر ها وترمینالها وتلفیق وتفکیک کننده ها مشخص میکند .

معنی یا پیشنهاد شما