romeite or antimony ochre or antimony ochre or atopite

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] رومئیت - فرمول شیمیایی :(Ca,Na,H)Sb2O6(O,OH,F) - سیستم تبلور: کوبیک (مکعبی) - رده بندی:اکسید - رخ:ناقص - جلا: شیشه ای ،چرب - شکستگی:صدفی ،خشن (تراشه ای) - شفافیت: نیمه شفاف ،کدر(اپاک) - اشکال ظاهری :بلوری دانه ریز،آگرگاتتوده ای - ژیزمان : کمیاب ; آلمان غربی و شرقی، ایتالیا و سوئد - خواص شیمیایی : در HCl , H2SO4 , HNO3 حل نمی شود. - ترکیب شیمیایی متغیر دارد - رنگ کانی : سفید ،زرد ،قهوه ای زرد ،قهوه ای قرمز - رنگ خاکه: زرد ،قهوه ای - پاراژنز : استیبین، سینابر، برونیت و غیره - منشا تشکیل :زون های اکسیدان ثانویه - شکل بلورها: اکتائدر - نام آن از نام بلور شناس J.B.Rome اخذ شده است. - سختی : 5.5 - 6 - چگالی :4.9 - 5.4 - نام های دیگر این کانی : Antimony ochre و Atopite

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[زمین شناسی] رومئیت - فرمول شیمیایی : ( Ca, Na, H ) Sb2O6 ( O, OH, F ) - سیستم تبلور: کوبیک ( مکعبی ) - رده بندی: ...
معنی romeite or antimony ochre or antimony ochre or atopite، مفهوم romeite or antimony ochre or antimony ochre or atopite، تعریف romeite or antimony ochre or antimony ochre or atopite، معرفی romeite or antimony ochre or antimony ochre or atopite، romeite or antimony ochre or antimony ochre or atopite چیست، romeite or antimony ochre or antimony ochre or atopite یعنی چی، romeite or antimony ochre or antimony ochre or atopite یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف r، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف r
کلمه بعدی: romeo
اشتباه تایپی: قخئثهفث خق شدفهئخدغ خزاقث خق شدفهئخدغ خزاقث خق شفخحهفث
آوا: /رومیته ور انتیمونی وچهره ور انتیمونی وچهره ور اتوپیته/
عکس romeite or antimony ochre or antimony ochre or atopite : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما