rom

/ˈrɑːm//rɒm/

(تراشه یا حافظه ی کامپیوتر که می توان آن را خواند ولی نمی توان آن را تغییر داد) رام، حافظه فقط خواندنی، مخفف:، رومی، (زبان) رومانس، رومانی

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "read-only memory."

جمله های نمونه

1. NuTek reportedly developed its own Mac-compatible ROM in a clean room using public documents.
[ترجمه ترگمان]گزارش ها حاکی از آن است که NuTek در یک اتاق تمیز با استفاده از اسناد عمومی، \"سی دی سازگار\" خود را توسعه داده است
[ترجمه گوگل]NuTek گزارش می کند ROM خود سازگار با مک خود را در یک اتاق تمیز با استفاده از اسناد عمومی توسعه داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Other options include a Novell NetWare boot ROM for diskless workstations.
[ترجمه ترگمان]گزینه های دیگر شامل یک حافظه فقط خواندنی NetWare NetWare Novell برای ایستگاه های کاری diskless می باشد
[ترجمه گوگل]گزینه های دیگر شامل ROM Boot ROM Novell NetWare برای ایستگاه های کاری بی فایده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. However the ROM used a slightly different principle.
[ترجمه ترگمان]با این حال، حافظه از یک اصل متفاوت استفاده می کرد
[ترجمه گوگل]با این حال رام با استفاده از اصل کمی متفاوت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. MPEG, PCs with multiple CD - ROM drives, and speech recognition are, " absolutely breathtaking. "
[ترجمه ترگمان]MPEG، کامپیوترهای شخصی با چندین دیسک سی دی گردان، و به رسمیت شناختن گفتار، \"کاملا نفس گیری\" هستند
[ترجمه گوگل]MPEG، رایانه های شخصی با چند درایو CD-ROM، و تشخیص گفتار، کاملا نفس گیر است '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. CD - ROM available in schools, exclusive access and satellite communication systems.
[ترجمه ترگمان]سی دی گردان در مدارس، دسترسی انحصاری و سیستم های ارتباطی ماهواره ای موجود است
[ترجمه گوگل]سی دی رام موجود در مدارس، دسترسی منحصر به فرد و سیستم های ارتباطی ماهواره ای
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. ROM: Read only memory; internal storage device in which information is permanent.
[ترجمه ترگمان]حافظه فقط خواندنی only یا حافظه فقط خواندنی internal
[ترجمه گوگل]ROM خواندن حافظه تنها؛ دستگاه ذخیره سازی داخلی که در آن اطلاعات دائمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Rom. 1:5 Through whom we have received grace and apostleship unto the obedience of faith among all the Gentiles on behalf of His name.
[ترجمه ترگمان]Rom ۱: ۵ از طریق که ما از طریق او به اطاعت از ایمان در بین تمام یهودیان به نمایندگی از نام او عمل کردیم
[ترجمه گوگل]رم 1 5 از طریق آنها فیض و رسوایی را برای اطاعت از ایمان در میان همه امت ها به نام نام او دریافت کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Produce and distribute an educational CD - ROM or video tape.
[ترجمه ترگمان]پخش و توزیع سی دی یا نوار ویدیو آموزشی
[ترجمه گوگل]تولید و توزیع CD - ROM یا فیلم ویدئویی آموزشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. CD - ROM For most standard SCSI or IDE CD - ROMs, the standard drivers should work without problems.
[ترجمه ترگمان]سی دی برای اکثر استاندارد SCSI و یا برنامه نویسی سی دی گردان، رانندگان استاندارد باید بدون مشکل کار کنند
[ترجمه گوگل]CD - ROM برای اکثر اسمارت فون های استاندارد یا IDE، رانندگان استاندارد باید بدون مشکل کار کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. After POST, the loader from a ROM loads the boot sector, which then loads the operating system from the active partition.
[ترجمه ترگمان]بعد از پس پردازش، بارکننده از یک حافظه فقط خواندنی loads راه اندازی می شود، که سپس سیستم عامل را از پارتیشن فعال بار می کند
[ترجمه گوگل]بعد از POST، لودر از ROM ROM ها را بارگذاری می کند و سپس سیستم عامل را از پارتیشن فعال بارگذاری می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The invention relates to a superposable mask read-only memory (ROM) and a method for manufacturing the same, wherein the memory consists of a superposable noncrystallosilicon transistor array .
[ترجمه ترگمان]این اختراع به یک ماسک superposable (حافظه فقط خواندنی -)و روشی برای ساخت یک سان مربوط می شود که در آن حافظه شامل یک آرایه ترانزیستور superposable noncrystallosilicon می باشد
[ترجمه گوگل]این اختراع مربوط به یک حافظه قابل خواندن تنها یک ماسک (ROM) و یک روش برای تولید همان است که در آن حافظه شامل یک آرایه ترانزیستور غیر کریستالیزلییک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Certain types of ROM chip give users added flexibility.
[ترجمه ترگمان]انواع خاصی از تراشه های ROM انعطاف پذیری بیشتری را به کاربران می دهند
[ترجمه گوگل]انواع خاصی از تراشه ROM به کاربران امکان انعطاف پذیری اضافه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Rom. 11:2 God has not cast away His people whom He foreknew.
[ترجمه ترگمان]Rom ۱۱: ۲ خداوند مردمش را طرد نکرده است
[ترجمه گوگل]رم 11 2 خداوند قومهای خود را که پیش از آن آنها را پیش بینی کرده است، نابود نکرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Rom. 16:9 Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, and Stachys, my beloved.
[ترجمه ترگمان]Rom ۱۶: ۹ Greet urbanus، هم کار ما در مسیح و Stachys، محبوب من
[ترجمه گوگل]رم 16 9 سلام Urbanus، همکار ما در مسیح، و Stachys، عزیزان من
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Also, if the vector table is in ROM, it cannot be modified by the code.
[ترجمه ترگمان]همچنین اگر جدول بردار در حافظه پیکربندی شود، نمی توان آن را با کد تغییر داد
[ترجمه گوگل]همچنین، اگر جدول بردار در ROM باشد، نمی توان از طریق کد آن را اصلاح کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Read Only Memory
موضوع: کامپیوتر
ROM به طور کلی یک تراشه حافظه با حالت جامد که در زمان تولیدش برنامه ریزی شده و نمی تواند مجدداً توسط استفاده کننده کامپیوتر برنامه ریزی شود. نام دیگر آن FirmWare می باشد ، زیرا که این نام متضمن نر م افزاری است که دائمی بوده یا به طور قطعی روی یک تراشه قرار گرفته است.

تخصصی

[کامپیوتر] حافظه فقط خواندنی read only memory
[برق و الکترونیک] read-only memory-حافظه فقط خواندنی حافظه نیمرسانای غیر فراری که اطلاعات دودویی در آن، هرکدام در نشانی ثابتی قرار گرفته اند و قابل تغییر نیستند . این حافظه، ذخیره دایمی اطلاعاتی است که به طور رتب مورد استفاده قرار می گیرد . مانند جداول داده و نویسه های صفحه های نمایش الکترونکی . ROMهای برنامه ریزی شده درکارخانه از موازییکی از سلولهای غیرقابل تغییرساخته می شوند که برای وظایف خاصی ( کاربردهای معینی ) به طور دائم برنامه ریزی می شوند. - mask - programmed read - only memory-حافظه فقط خواندنی برنامه ریزی شده ی پوششی حافظه فقط خواندنی که در آن پوششی، الگو های اتصال داخلی فلزی شده ی مربوط به برنامه یا داده های دائمی مطلوب را ایجاد می کند .
[برق و الکترونیک] حاقظه فقط خواندنی
[کامپیوتر] حافظه ی فقط خواندنی نوعی حافظه ی کامپیوتر که دستورالعمل های غیر قابل تغییر در آن قرار می گیرند کامپیوتر می تواند دستورالعمل ها را از ROM بخواند، ولی نمی تواند داده ی جدیدی را در آن بنویسد . . نگاه کنید به EPPOM , PROM : CD - ROM .

به انگلیسی

• range within with a joint can be flexed and extended (measured in degrees)
nonvolatile memory containing permanently inscribed data that cannot be supplemented changed or deleted (computers)

پیشنهاد کاربران

مخفف read only memory
ROM ( رایانه و فنّاوری اطلاعات )
واژه مصوب: حافظۀ خواندنی
تعریف: ← حافظۀ فقط خواندنی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما