rom basic

تخصصی

[کامپیوتر] نسخه ای از میکروسافت بیسیک که در کامپیوترهای شخصی اولیه ی IBM درون یک تراشه ی ROM قرار داشت . به طوری که بدون استفاده از دیسک گردان، استفاده از بیسیک ممکن بود . ( برنامه ها روی نوارهای کاست ذخیره می شدند . )، برخی از pc های امروزی اگر بدون نصب دیسک گردان ها روشن شوند . پیامی مانند : NO ROM BASIC . system halted . ارائه می دهند .

معنی یا پیشنهاد شما