rl

تخصصی

[کامپیوتر] زندگی واقعی - علامت اختصاری " Real Life " در e-mail و بازیهای اینترنتی .

پیشنهاد کاربران

به معنای زندگی واقعی و مخفف real life
یادگیری تقویتی، نوعی از روش های یادگیری ماشین در هوش مصنوعی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما