riser rated

تخصصی

[کامپیوتر] نوعی کابل که برای استفاده در دیوارها و نواحی باز مناسب است ،؛ اما برای محلهایی که در آنها هوا جریان دارد( مانند سقفهای آویزان )، مطلوب نیست . این نوع کابل ضد آتش است، اما با حرارت شدید دود مهلکی از آن خارج می شود. بر خلاف plenum-eated .

معنی یا پیشنهاد شما